Mimoriadne zhromaždenia

V dňoch:

14.4.2017 - 16.4.2017

sa uskutočnilo rozšírené zhromaždenie bratislavského zboru. 

Miesto konania zhromaždení v sobotu bolo v CúZ na Drotárskej ulici 46, Bratislava. 

Téma zhromaždení: Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné)

Všetky nahrávky spolu s fotografiami si môžete stiahnuť kliknutím na tento link.

V prípade, že máte záujem o CD zo stretnutia, kontaktujte nás prosím na adrese opavsky.peter@gmail.com.Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link