Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

HorolezecHOROLEZEC

Jeden náruživý horolezec chcel zdolať vrchol vysokej hory v rekordnom čase. Začal zavčas rána, ale napriek všetkému odhodlaniu nepodarilo sa mu dosiahnuť vrchol do večera. Zotmelo sa a on ešte stále visel na stene a nevzdával sa. Napriek tme sa nezastavil a pokračoval vo výstupe do temných výšav. Naraz sa v previse nesprávne uchytil a začal padať do hĺbky. V momente videl celý svoj život, videl i smrť a objal ho jej studený dych. V jej zovretí stratili všetky snahy a ambície význam. Náhle však pocítil trhnutie a ostal visieť na lane, na jednom konci istenom v stene, na druhom konci upevnenom na jeho páse. V mrazivom vzduchu visel doslova medzi nebom a zemou. Vedel, že v tejto chvíli mu nikto z ľudí nemôže pomôcť. Z celého hrdla začal volať do hlbokej tmy a samoty:
„Bože, pomôž mi!“ Situácia bola beznádejná, z ticha neprichádzala žiadna odpoveď, ale on tým väčšmi kričal: „Bože, zmiluj sa nado mnou!“ Vtedy z nepreniknuteľného tmavého neba začul hlas:
„Čo chceš, aby som ti učinil?“
„Zachráň ma, Bože!“
„Či veríš, že to môžem učiniť?“
„áno Pane!“
„Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ak teda naozaj veríš, odrež sa z lana na ktorom visíš a poď ku mne!
Rozhostilo sa hlboké ticho. Horolezec sa ešte mocnejšie privinul k svojmu lanu. A všetko zmĺklo v čiernej tme. Našli ho po niekoľkých dňoch v tej istej polohe, zmrznutého, v rukách pevne zvieral lano... necelé dva metre nad zemou.

SLEPý BARTIMEUS 

Potom prišli do Jericha. Pri ceste sedel slepý Bartimeus a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: „Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: „Synu Dávidov zmiluj sa nado mnou!“ Vtedy postál Ježiš a kázal ho zavolať....A on odhodiac svoj plášť vyskočil a išiel k Ježišovi. A Ježiš odpovedal a riekol mu: „Čo chceš, aby som ti učinil?“ A slepý mu povedal: „Rabúni, žeby som videl.“ Vtedy mu povedal Ježiš: „Iď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom.

DVAJA SLEPí 

A keď išiel odtiaľ Ježiš, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov! A keď vošiel do domu pristúpili k nemu. A Ježiš im povedal: „Či veríte, že to môžem učiniť?“ A oni mu povedali: „áno Pane!“ Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery!“ A hneď sa im otvorili oči. (Mt 9,27-31)

A Ježiš povedal: „Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí.“ J 9,39