Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Nasledovať "ihlu"Časopis Večný život,
ročník V., január – február 1972, číslo 2.

„Pane, Ty si ihla a ja som niť.“ Tak sa modlil istý veriaci v Zambii. Pre nás trochu nepochopiteľná modlitba, ktorá vyšla zo srdca afrického chlapca. Navštívil školu na misijnej stanici a pozoroval, kým dievčatá šili, ako niť vždy nasleduje ihlu.

„Poďte za mnou“, povedal Pán svojim učeníkom. On by nás chcel mať stále tak blízko Seba a tak úplne oddaných Jemu, aby sme Ho nasledovali tak priamo a s takou závislosťou, ako niť nasleduje ihlu.