Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Nenoste bremanáČasopis Ze slov pravdy a lásky,
ročník XVIII., august 1934, číslo 8.

„Takto hovorí Hospodin: Vystríhajte sa pre svoje duše a nenoste bremena v sobotný deň ani nevynášajte bránami Jeruzalema!“ (Jr 17,21) Veriaci ľudia sú účastníkmi večnej radosti a večného odpočinutia. Večná radosť a večné odpočinutie nám začali už tu na zemi. V ich plnosti ich budeme zakúšať až u Pána, v nebeskom Jeruzaleme, kam putujeme.
Sme na ceste k nebesiam. Máme sobotu, to jest odpočinutie, deň čo deň. Máme pokoj, ktorý nám spôsobila Kristova krv; máme odpočinutie, ktoré nám dal Pán Ježiš, keď sme uverili v Neho. Tiež sme našli odpočinutie svojim dušiam, hneď ako sme vzali Jeho jarmo na seba, ktoré je užitočné. (Mt 11,28-30). Všetky ostatné jarmá a bremená sú ťažké. Boh si nepraje, aby sme ich nosili.
Tak ako judský ľud nemal nosiť bremená v sobotu, aby ju neznesvätil, tak nemáme ani my nosiť bremená v odpočinutí, ktoré nám dal Pán a ktoré sme našli v spojení s Ním. Inak by sme toto odpočinutie v sebe ničili.
Aké bremená nemáme nosiť? Bremená previnení, starostí, obáv. Tieto bremená ničia pokoj, odpočinutie, ktoré má zakúšať srdce každého Božieho dieťaťa.
Nenosme tie bremená a už vôbec nie cez „jeruzalemské brány“. Choďme do každého zhromaždenia bez bremien. Zložme ich ihneď k Pánovým nohám a bude nám dobre na ceste k nebesiam.