Naše pravidelné zhromaždenia
Nedeľa: 9:00 - 10:20 Pamiatka Pánova
       15:00 - 16:00 Evanjelizačné zhromaždenie

       okrem 1. nedele v mesiaci, kedy je mesačnné zhromaždenie:
14:00 - 15:30 Mesačné zhromaždenie
Pondelok:   18:30 - 19:45 Vzdelávacie zhromaždenie
(aj online - viac info na admin@kzbratislava.sk)
Streda: 18:30 - 19:30 Biblické zhromaždenie
Piatok: 18:30 - 19:30 Modlitebné zhromaždenie

Zmena časov zhromaždení na prelome rokov 2020/2021:
Streda 23.12.2020   18.30 biblické zhromaždenie
Piatok 25.12.2020   15.00 vianočné evanj. zhromaždenie
Nedeľa 27.12.2020   09.00 zhromaždenie k oslave Pána Ježiša
Streda 30.12.2020 zhromaždenie nebude
štvrtok 31.12.2020   17.00 zhromaždenie na záver roka
Piatok 1.1.2021       17.00 zhromaždenie na Nový rok
Nedeľa 3.1.2021       09.00 zhromaždenie k oslave Pána Ježiša

Všetky zhromaždenia uvedené vyššie budú bývať cez internet až do odvolania.

Viac info na admin@kzbratislava.sk.
Do všetkých zhromaždení ste srdečne vítaní.

"... prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom!" (2K 5:20)


V čase zhromaždenia, môžete počúvať zhromaždenie naživo cez YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCf4uK9y8AydCauVXMAkE7Dg/liveZhromaždenia cez veľkonočné sviatky

Vo dňoch 8. a 9.4. 2023 bude rozšírené zhromaždenie bratislavského zboru. Srdečne Vás pozývame k Božiemu slovu.

Zhromaždenie v sobotu bude v CUZ (SúZA), Drotárska cesta 46, Bratislava. V nedeľu bude zhromaždenie na Tehelnej 22.
Téma zhromaždení: PRAVÉ POZNANIE BOHA (Ev. Jána 17,3)
  • Boh – Stvoriteľ (1M 1,1 a i.)
  • Boh – Spasiteľ (Iz 43,11 a i.)
  • Boh – Spravodlivý Sudca (Ž 7,12 a i.)
Na toto rozšírené zhromaždenie (a stravovanie s tým spojené) je potrebné sa prihlásiť do 6. marca. Prihlásiť sa je možné cez prihlášky rozposlané do zborov. Ak túto možnosť nemáte, môžete sa prihlásiť na: opavsky.ivan@gmail.com

Na rovnakej adrese nájdete aj viac informácií.