Články
 

NEUVERITEĽNé?

Evanjelizačný leták o smrti a vzkriesení Pána Ježiša, čo je dôkazom Božej moci, ktorú chce Pán Boh preukázať každému kto uverí, že Boží Syn zomrel aj za jeho hriechy na kríži. Boh chce dať každému okúsiť čo to je "vzkriesenie života".

"Čo, VY súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych?"

Stiahnuť PDF
 

PREČO VôBEC PRIšIEL?

Krátke zamyslenie sa nad významom príchodu Pána Ježiša na tento svet. Načo sem vôbec chodil? Aký to má vyznam pre ľudí? Ale čo je ešte dôležitejšou otázkou: Aký to má význam pre TEBA?.

"On prišiel kvôli TEBE!"

Stiahnuť PDF
 

Si dosť dobrý na to, aby si sa dostal do neba?

Veľká väčšina náboženstiev ponúka rôzne, jedny viac, druhé menej filozofické odpovede na túto otázku. Je však iba jedna správna odpoveď. A tú nám môže dať iba ten kto nebo vlastní. Čo hovorí Boh, ako majiteľ a domáci v nebi?

"Si/som dosť dobry, aby ma vpustil k sebe do neba?"

Stiahnuť PDF
 

Zamyslíš sa nad svojím Stvoriteľom?

Výzva ku krátkemu zamysleniu nad všetkým čo vidíme a vnímame. Berieme to ako samozrejmosť, že všetko okolo nás, celá príroda a vesmír, tu sú a vždy boli. Niektorí vznik všetkého vysvetľujú evolúciou. Ale je to naozaj pravdivá teória? Je to vôbec logiké zdravému rozumu? Potvrdzujú túto teóriu nájdené dôkazy v prírode a v nás samých?

Stiahnuť PDF