Mimoriadne zhromaždenia

Milovaní bratia a sestry, 

v dňoch 30.3.2018 až 1.4.2018 sa uskutočnilo rozšírené zhromaždenie bratislavského zboru. 

Téma zhromaždení: účinné obecenstvo viery - s Bohom, v zbore, v rodine Filémonovi v.4-6; 1.Jána 1.kap. a iné 

Odkaz na stiahnutie všetkých nahrávok


Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2018  účinné obecenstvo viery (File v.4-6, 1J 1 a iné)  link 
 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link