Mimoriadne zhromaždenia
Milovaní bratia a sestry,
po roku máme opäť túžbu a prijali sme ako vôľu nášho Pána usporiadať zhromaždenie v Bratislave cez veľkonočné sviatky, v dňoch

19.4.2019 /piatok večer/ až 21.4.2019 /nedeľa obed/,

ktoré je rozšíreným zhromaždením bratislavského zboru. Srdečne Vás pozývame k Božiemu slovu. 
Téma zhromaždení: Pôsobenie Svätého Ducha vo veriacich
- zapečatenie (Ef 1,13.14 a 4,30)
- plnenie (Ef 5,18-21; Kol 3,16.17)
- chodenie (G 5,17-26)
- očakávanie blahoslavenej nádeje (Tt 2,13; J 14,1-3; 1Te 1,10)

Miesto konania zhromaždení v sobotu bude tak, ako v minulých rokoch v priestoroch CúZ (SUZA) na Drotárskej ul. 46, Bratislava. V týchto priestoroch bude aj stravovanie a ubytovanie pre prihlásených. Tak ako minulý rok, v sobotu počítame s dvoma blokmi – doobeda a poobede, večerné zhromaždenie nebude. Vychádzame tak v ústrety bratom a sestrám, ktorí cestujú v sobotu večer domov.Archív rozšírených zhromaždení Kresťanského zboru Bratislava, Tehelná 22

 2019  Pôsobenie Svätého Ducha vo veriacich link
 2018  účinné obecenstvo viery (File v.4-6, 1J 1 a iné)  link 
 2017  Poznanie a nasledovanie Pána Ježiša (Mk 8:27-38; 1P 2:21-25 a iné) link
 2016  Posvätený život veriaceho (1Te 4:1-12) link
 2015  Evanjelium podľa Písem (Lk 24:44-48, 1K 15:1-4, a iné) link
 2014  Božie povolanie a cieľ Božieho povolania (1Pt 2:6-10; Ef 4:1 a iné) link
 2013  Slovo kríža (1K 1:18) link
 2012  Božia milosť (Tt 2:11-14) link
 2011  Pravé poznanie Boha (1J 1:5, 1J 4:8,16)  link