Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Každého zlého druhu sa chráňteČasopis Cestou životem, 3.11.1959

Aj keď máme mnoho príkladných a vzorných postáv mužov v Božom Slove, predsa len Boh v Pánovi Ježišovi nám zostane tým najlepším príkladom. V druhej knihe Mojžišovej 3,14 hovorí Boh o sebe: „Som, ktorý som“. Znamená to: Som Ten od vekov a na veky Boh a znamená to tiež: Som ten, za koho sa vydávam. A my, ako Jeho deti, máme mať tú istú vlastnosť. Vierou v Pána Ježiša sme sa stali Božími deťmi a máme dokazovať toto vysoké postavenie svojím životom a stavom. Stáva sa, že niektorý kresťan sa všemožne snaží javiť známky kresťanského života iba v nedeľu vo sviatočných šatách. Ale po zhromaždení, vo všedných dňoch týždňa, by sme v ňom ťažko poznali kresťana. Je to iba pretvárka, druh zla, pred ktorým nás varuje úvodný verš. Preto brat, sestra, skúšaj sa pred Božou tvárou; ako je to so mnou? Som pravým kresťanom alebo sa za neho len vydávam? Náš Pán a Tvorca mohol povedať: „Som, ktorý som“. Kiež by sme aj my mohli povedať to isté o sebe: „Som, za koho sa vydávam!“