Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

LaviceČasopis Ze slov pravdy a lásky,
ročník XVIII., september 1934, číslo 9.

Istý farár kázal prázdnym laviciam. Najprv ich všetky chválil, že sú vždy na svojom mieste, pozorne načúvajú, nevrtia sa a neobzerajú. Potom im však povedal, čo má proti nim. Nikdy na nich nevidel nejaký duchovný pokrok, ani účinok Božieho Slova, ani záujem. Boli voči nemu ľahostajní a sú mŕtve.

Iný farár roztriedil lavice do piatich kategórií:
1. Lavice kritikov, ktorým sa Božie Slovo málokedy páči,
2. Lavice nepravidelných návštevníkov, v ktorých je často poloprázdno.
3. Lavice neporiadnych poslucháčov, kam sa prichádza neskoro a o Božie Slovo nejavia záujem,
4. lavice srdečných poslucháčov, hotoví prijímať Božie Slovo do svojho srdca,
5. lavice modlitebníkov, ktorým tak záleží na kázanom slove, že sa modlia za kazateľa aj poslucháčov.

Aj v zhromaždeniach Božieho ľudu - nie iba v kostole – sú také lavice. Na ktorej sedávaš, brat, sestra?