Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Šallúmove dcéryČasopis Večný život,
ročník V., marec-apríl 1972, číslo 2.

„Vedľa neho opravoval šallúm, syn Hallochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho dcéry“ (Neh 3,12)

Čítame Písmo a často „narazíme“ na prekvapujúce slovo. Od počiatku tretej kapitoly Nehemiášovej knihy sa menujú samí muži, čo je prirodzené, lebo ide aj o fyzicky ťažkú prácu – stavbu mestského múru okolo Jeruzalema s baštami (vežami) a stavbu mestských brán. Kamenárska, demolačná, nosičská, renovačná, opravárska, tesárska, kováčska a zámočnícka práca vyžadovala najmä fyzickú silu. Preto nás pri čítaní neprekvapuje, že ju konajú muži. Od najvyšších kňazov s ich bratmi a kňazov, cez mužov Jericha, po jednotlivcov a ich synov, dokonca aj zlatníci a obchodníci, nezvyknutí na fyzicky namáhavú prácu, všetci sa zapojili. Práca postavila vedľa seba kniežatá vedľa prostého ľudu, bez rozdielu. A zrazu: „Vedľa neho opravoval šallúm, syn Hallochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho dcéry.“ Výnimka z pravidla. Nie iba muži, ale aj ženy staviteľky sa zúčastňovali na tej vznešenej, no ťažkej práci. Nepoznáme ich mená, ale Boh dal zaznamenať ich prácu. Bez pochybnosti pre povzbudenie sestrám.

V 6. kapitole knihy Nehemiáša vo verši 14. sa spomína prorokyňa Noadia, že sa pripojila k Tobiášovi a ostatným Hospodinovým nepriateľom, aby kazili Božie dielo. Dcéry šallúmove ale mali srdce pri Božom diele a ruky, ktoré Božiemu dielu napomáhali.

My sa dnes nachádzame v podobnej situácii aká bola za Nehemiáša. „Múry“ zborov sú na mnohých miestach rozváľané. Nepriateľ s úspechom borí jasné svedectvo našich predkov. A tí, čo majú srdce nastavené ku chodeniu po Božích cestách si nachádzajú miesto pri obnovovaní a pestovaní svedectva a pomáhajú znovu stavať zbúrané „múry a brány“. V tejto práci môžu pomáhať aj sestry. Aká sila je v tom, keď je celá domácnosť – zbor jednomyseľný a stojí pevne za Pánovým svedectvom!

Tým, že toto hovoríme, nezabúdame, že miesto ženy pri tomto je vždy „v skrytosti“ a nie verejné kázanie. Osobné oddelenie sestier od náboženského sveta a bohabojnosť ich stavia do jednej rady medzi budovateľov svedectva. Nech povzbudí sestry táto pravda. Prichádza deň, v ktorom sa za stavbu múrov a brán budú brať odmeny.

Boh dal česť šallúmovým dcéram, ktoré nevynechal zo zoznamu budovateľov Jeruzalema.